Porządne złącza instalacji

Każda instalacja, czy to gazowa, czy wodociągowa, wykorzystuje specjalne złącza, które pozwalają utrzymać całą infrastrukturę w odpowiednim stanie. Dzięki zastosowanie specjalnych rodzajów złącz instalacyjnych możliwe jest zabezpieczenie rurociągów i kanałów przed szkodliwym działaniem nie tylko wysokich temperatur, ale także przed nieuchronnymi zmianami, jakie zachodzą w każdej instalacji, Chodzi tu przede wszystkim o różnego rodzaju zniekształcenia mechaniczne, przesunięcia i skręcenia. Właśnie w tym celu stosuje się naprawdę porządne złącza instalacji.

Specjalne kompensatory wykorzystywane są praktycznie w każdym rodzaju instalacji, jakie można spotkać w budynkach przemysłowych. Są to przede wszystkim instalacje energetyczne, wodne, gazowe, a także lakiernicze, suszarnicze, odsiarczania spalin, odpylające, filtracyjne i wentylacyjne. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: