Każda instalacja, czy to gazowa, czy wodociągowa, wykorzystuje specjalne złącza, które pozwalają utrzymać całą infrastrukturę w odpowiednim stanie. Dzięki zastosowanie specjalnych rodzajów złącz instalacyjnych możliwe jest zabezpieczenie rurociągów i kanałów przed szkodliwym działaniem nie tylko wysokich temperatur, ale także przed nieuchronnymi zmianami, jakie zachodzą w każdej instalacji, Chodzi tu przede wszystkim o różnego rodzaju zniekształcenia mechaniczne, przesunięcia i skręcenia. Właśnie w tym celu stosuje się naprawdę porządne złącza instalacji.

Specjalne kompensatory wykorzystywane są praktycznie w każdym rodzaju instalacji, jakie można spotkać w budynkach przemysłowych. Są to przede wszystkim instalacje energetyczne, wodne, gazowe, a także lakiernicze, suszarnicze, odsiarczania spalin, odpylające, filtracyjne i wentylacyjne.